Formularz cofnięcia zgód udzielonych dla marki Das WeltAuto

Jeśli chcesz cofnąć udzielone dla Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. dotyczące marketingu produktów i usług marki Das WeltAuto możesz skorzystać z poniższego formularza.

Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Ciebie w naszej bazie i zrealizować Twoje żądanie.

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo (jedna z tych dwóch danych jest konieczna do celów weryfikacji).

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz adres e-mail

Wpisz nr telefonu

* Pole obowiązkowe

** Wypełnij co najmniej jedno z pól („Adres e-mail” lub „Numer telefon”)

Niniejszy formularz cofnięcia zgody dotyczy zgód odbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do produktów i usług marki Das WeltAuto.

Jeżeli udzieliłeś zgód bezpośrednio innym podmiotom oferującym produkty lub usługi marki Das WeltAuto bądź powiązane z marką, niezależnie od zgód zbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. , cofnięcie zgody z wykorzystaniem niniejszego formularza nie oznacza cofnięcia zgód dla tych innych podmiotów.

Jeśli nie chcesz skorzystać z tego formularza, udaj się do Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego marki Das WeltAuto. Lista Dealerów oraz Partnerów Serwisowych dostępna jest Das WeltAuto.

Obowiązek informacyjny

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP), adres email: daneosobowe@vw-group.pl.

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c i f RODO).

Zobacz więcej informacji

Zwiń

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP:

Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”.

W związku z Twoim wnioskiem odbiorcami Twoich danych

mogą być podmioty świadczące usługi na nasze zlecenie w zakresie usług IT, usług marketingowych (agencje marketingowe), call center, Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki VGP. W niezbędnym i możliwym zakresie poinformujemy także innych administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe w oparciu o udzielone nam zgody.

Okres przechowywania:

w związku z Twoim żądaniem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do jego realizacji oraz do przez czas niezbędny do realizacji celów dowodowych i wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pouczenie o prawach:

poza prawem do cofnięcia zgody, masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt z IOD lub pisząc na adres daneosobowe@vw-group.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej ( w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do skargi:

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO).